15 మార్చి 2011

విలపించుటలో తీయదనం - bliss of heart-break!!!


తాగితే మరిచిపోగలను; తాగనివ్వదు!
మరిచిపోతే తాగగలను; మరువనివ్వదు!

పల్లవి
మనసుగతి ఇంతే. మనిషి బ్రతుకింతే.
మనసున్న మనిషికి, సుఖములేదంతే.

చరణం 1
ఒకరికిస్తే మరలిరాదు; ఓడిపోతే మరిచిపోదు
గాయమైతే మాసిపోదు; పగిలిపోతే అతుకుపడదు

చరణం 2
అంతా మట్టేనని తెలుసు; అదీ ఒక మాయేనని తెలుసు
తెలిసీ వలచి విలపించుటలో తీయదనం ఎవర్కి తెలుసు?

చరణం 3
మఱుజన్మ ఉన్నదో లేదో ఈ మమతలప్పుడేమౌతాయో
మనిషికి మనసే తీరని శిక్ష; దేవుడిలా తీర్చుకున్నాడు కక్ష

- ఆత్రేయ. 
చిత్రం : ప్రేమనగర్
సంగీతం : మహదేవన్
గాయకులు : ఘంటసాల


నెల్లూరు భాషలో ఎంత అద్భుతంగా రాశాడో మహానుభావుడు.

Hear-break is the one and only reason I tolerate if some one consumes alcohol.
At times I even recommended to few friends to consume alcohol when they were trying to come out of hear-break!

Watch and enjoy the bliss of hear-break (even if you have not experienced personally; this song will make you feel the sweet pain :-) haahaahaa.... )

http://www.youtube.com/watch?v=1XT2S4EkDSg

2 వ్యాఖ్యలు:

Indian Minerva చెప్పారు...

"bliss" of heart break is it? Wow!!

I used to listen to these sorta songs until that day when my neighbors inquired if I was a love failure :D

Avineni Bhaskar / అవినేని భాస్కర్ చెప్పారు...

@Indian Minerva :
ayitE inkaa heart-break experience avvalEdaa? haahaahaa... :-)