18 ఆగస్టు 2011

కంటిచూపుతో వధించలేదు...

మెడ్రాస్ లో ప్రతి యేడాదీ, మార్గళి నెలలో "డిశంబర్ సీసన్" అని సాంప్రదాయ సంగీత కచేరీలు జఱుగుతూ ఉంటుంది. ప్రపంచ నలుమూలల్నుండీ విద్వాంసులు వచ్చి మైలాపూర్లోని వివిధ సభల్లో సంగీత విందులందిస్తారు. కుదిరినప్పుడూ, ప్రవేశ చీటీలూ(Entry passes)  దొరికినప్పుడూ వెళ్ళి సాంప్రదాయ సంగీతం ఆస్వాదించి వచ్చేవాణ్ణి. ఒక కచేరీకి నాకు కొన్ని ప్రవేశ చీటీలు దొరికితే ఒకటి నాకుంచుకుని, మిగిలినవి మిత్రులకిచ్చాను. ఓ స్నేహితుడు చివరి క్షణంలో వెళ్ళలేకపోవడంవల్ల ప్రవేశ చీటి తిరిగిచ్చేశాడు. అప్పుడు మా చెల్లి వస్తానంటే తీసుకెళ్ళాను. 

ఆ కచేరీలో గాయని సుబ్రమణ్య భారతి, పాపనాశంశివన్, వేంకటసుబ్బయ్యలు రచించిన అరవ కీర్తనలను భలేగా ఆలపించారు.  తెలుగు కీర్తనలు పాడకుంటే ఆ కచేరిని సాంప్రదాయ కచేరీగానే అరవోళ్ళు భావించరు. తెలుగు కీర్తనలు పాడని వారిని విద్వాంసులుగానే అంగీకరించరు. అందువలన తన ప్రతిభను చాటుకునేందుకు 3 తెలుగు కీర్తనలను మధ్యమధ్యలో ఆలపించారు ఆ గాయని.

ఇంటికొచ్చాక, “కచేరి ఎలా ఉనింది? ఏం కీర్తనలు పాడారమ్మా?” అని మా చెల్లిని అడిగారు. చెల్లికి సినిమా పాటలు పరిచయమేగాని సంప్రదాయ కృతులతో, కీర్తనలతో పెద్దగా పరిచయంలేదు. మా ఇంట పుట్టిన దోషంకొద్ది కొన్ని పాపులర్ కృతులవి పరిచయం! అంతే. అరవ, తెలుగు పాటల జాబితా చెప్తూ వచ్చింది. ఒక కీర్తనను చెప్తూ…
“మా జానకి జడబట్టగ మహరాజువైతివి…”  అని అమాయకంగా అన్నది.

వినగానే ఇంట్లో అందఱం గట్టిగా నవ్వేశాము. “నీ మొహం, అది జడపట్టగ కాదు, "చెట్టబట్టగ" అంటే, చెయ్యిపట్టుకోగా అని   అమ్మ వివరణ ఇచ్చారు. తప్పు మా చెల్లిది కాదు, పాడిన అరవ గాయని ఆ కీర్తనని ఎంతో భావోద్వేగంతో “మా జానకి జడ్డ పట్టక…” అనే పాడారు.
-X-X-X-


ఇది త్యాగరాజస్వాములవారి కృతి. అలమేలుమంగమ్మ ఎలాగైతే తాళ్ళపాకవారింటి ఆడపడుచో అలా, జానకి తిరువారూర్ త్యాగరాజులవారింటి ఆడపడుచు. 

మన ఇంటి ఆడపడుచుని ఒకడికిచ్చి పెళ్ళిచేస్తాం. ఆ అల్లుడు పెళ్ళి తరువాత  సాధించిన సాధనలన్నిటికీ, "మన అమ్మాయిని పెళ్ళిచేసుకున్నందువల్ల వచ్చిన అదృష్టం అదంతా" అని మన అమ్మాయి గొప్ప జాతకాన్ని పొగుడుకుని ఆనందిస్తాం. కొంతవఱకు అందులో నిజముండచ్చు. భార్యసహకారంలేకుండా పెళ్ళైన యే మగాడైనా సాధించడం సాధ్యముకాదుకదా! 

అలాగే త్యాగరాజుకూడా "రామా మా జానకిని పెళ్ళిచేసుకున్నావు కాబట్టే నీకు ఇన్ని కీర్తులు లభించాయ్, మహరాజువైనావు" అనే రీతిలో పాడుకుని మురిసిపోతున్నాడు. లేకుంటే రామచంద్రుడికి అంత కీర్తి వచ్చేది కాదట. కింద సాహిత్యం చదవండి అర్థం అయిపోతుంది.

========================
రాగం : కాంభోజి
రచన : త్యాగరాజు
========================
పల్లవి
మా జానకి చెట్టబట్టగ మహరాజు వైతివి
రాజరాజ వరరాజీవాక్ష విను
రావణారి యన రాజిల్లు కీర్తియు

చరణం
కానకేగి యాజ్ఞమీరక మాయాకార మునిచి శిఖిచెంతనేయుండి
దానవుని వెంటనేచని యశోక తరుమూల నుండి
వాని మాటలకు కోపగించి కంట వధియించకనే యుండి
శ్రీనాయక యశము నీకే కల్గుజేయ లేదా త్యాగరాజ పరిపాల

'రావాణాంతకుడ'నే కీర్తిని నీకు కట్టబెట్టాలని మా సీతమ్మ రావణుణ్ణి తనకంటితో వధించకుండ ఓరుపుతో నీవువచ్చేవరకు ఆగింది. లేకుంటే, అశోకవనంలో చేండాల రావణుడు ఆడిన మాటలువిన్న ఆ ఉత్తరక్షణాన తన కంటిలో కలిగిన అగ్ని చూపులతో అంతం చేసుండేది వాణ్ణి. 

ఎంతబాగుందో కదండీ సాహిత్యం?

============================================================
సుశీల, శ్రీనివాస్ ల గళంలో ఈ పాట


విజయ్ శివ గారు కచేరిలో పాడిన పాట వీడియోలో వినండి

ఈయనకూడా కొన్నిపదాలను సరిగ్గా పలకలేదు!
ఈ కీర్తనలోని అన్ని పదాలనూ సరిగ్గా పలికిన యే గాయకుని పాటా నేనిదివరకు వినలేదు :(( 


 ==========================================================


    rAgaM : kAMbhOji

    rachana : tyAgarAja

    ========================

    pallavi

    mA jAnaki cheTTabaTTaga maharAju vaitivi

    rAjarAja vararAjeevAksha vinu

    rAvaNAri yana rAjillu keertiyu


    charaNaM

    kAnakEgi yAj~nameeraka mAyAkAra munichi SikhicheMtanEyuMDi

    dAnavuni veMTanEchani yaSOka tarumUla nuMDi

    vAni mATalaku kOpagiMchi kaMTa vadhiyiMchakanE yuMDi

    SreenAyaka yaSamu neekE kalgujEya lEdA tyAgarAja paripAla
===============================================================

13 ఆగస్టు 2011

అందరికన్నా ఆశలు ఉన్నా, హద్దు కాదనగలనా?

కాలమేదైనా ప్రేమ ఒకటే, ప్రేమికుల ఆలోచనా తీరొకటే... 

నీకు నేనంటే ఎంత ఇష్టమో అంతకన్నా నాకు నువ్వంటే ఎక్కువ ఇష్టం. నాకు అంత ఇష్టం ఉన్నా నువ్వు చెప్పినంత సులువుగా,  స్పష్టంగా, కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు "నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను" అని చెప్పలేను!  నేను అమ్మాయిని.  నీ ప్రపంచంలా ఉండదు నా ప్రపంచం. ప్రతిక్షణమూ ఏవో భయాలతో మెదులుతూ ఉంటుంది నా మనసు.  నాకున్న హద్దులు దాటడం సులువేం కాదు. "I Love You" అన్న తీయని మాటలు నీకు వినిపించినపుడు నీలో వెలిగే ఆ ఆనందాన్ని కనులారా చూద్దామనే ఉంటుంది. అయినా చెప్పలేకున్నా! ఇంతలోనే నువ్వు నన్నపార్థం చేసుకుని నిందించకు... నన్నూ నా స్థితినీ అర్థం చేసుకో... అంటుంది ప్రియురాలు. ఆ ప్రేమికుల భావాన్ని ఎంత చక్కగా రాశారో మనసు కవి...

పెళ్ళికానుక సినిమాలోని ఈ పాట ఎంత హాయిగా ఉంటుందో వినడానికీ, వీక్షించటానికీ! సరోజా దేవి గారెంత అందంగా ఉన్నారు లంగా-వోణీలో, కుర్రప్రేమికుడి అమాయకత్వాన్ని అభినయాల్లో ఎంతబాగా చూపారో నాగేశ్వరరావు గారు. సాగరతీరాన వారు వ్యవరించే తీరుచూడండి... ప్రపంచంలో ప్రేమకన్నా ఆనందం కలుగజేసేది వేరేదుందా లోకంలో అనేటట్టులేదూ?

అతడు :
వాడుక మరచెదవేల, నను వేడుక చేసెదవేల?
నిను చూడని దినము నాకొక యుగము
నీకు తెలుసును నిజము
ఆమె :
వాడుక మరువను నేను, నిను వేడుక చేయగ లేను
నిను చూడని క్షణము నాకొక దినము
నీకు తెలుసును నిజము

చరణం 1
అతడు :
సంధ్య  రంగుల చల్లని గాలుల 

మధుర రాగము మంజుల గానము
తేనె విందుల తీయని కలలు 

మరిచిపోయిన వేళ?
ఇక మనకీ మనుగడ ఏలా?
నీ అందము చూపి డెందము వూపి 

ఆశ రేపెదవేలా? ఆశ రేపెదవేలా?

ఆమె :
ఓ ఓ ఓ...సంధ్య రంగులు సాగినా, చల్లగాలులు ఆగినా
కలసి మెలసిని కన్నులలోన, మనసు చూడగలేవా?
మరులు తొడగగ లేవా?

చరణం 2
అతడు :
కన్నులా ఇవి కలల వెన్నెలా,  చిన్ని వన్నెల చిలిపి తెన్నులా?
మనసు తెలిసీ మర్మమేలా?

ఆమె :
ఇంత తొందర ఏలా ఇటు పంతాలాడుట మేలా?
నాకందరికన్నా ఆశలు ఉన్నా హద్దు కాదనగలనా?
హద్దు కాదనగలనా?

వాడని నవ్వుల తోడ నడయాడెడు పువ్వుల జాడ
అనురాగము విరిసి లోకము మరిచి
ఏకమౌదము కలసి ఏకమౌదము కలిసి

రచన : ఆత్రేయ
చిత్రం : పెళ్ళి కానుక
సంగీతం : ఏ ఎం రాజ
గళం : ఏ ఎం రాజ, సుశీల
దర్శకత్వం : శ్రీధర్


నా ఫైనల్ టచ్ :
=======
ఎంత అద్భుతమైన భావాలున్నాయో ఈ పాటలో...
ఆమె అందానికి ఆయన గారి హృదయం ఊగిపోతుందట. డెందమన్న పదాన్ని ఎంతబాగ వాడారో ఆత్రేయ.

ఆవిడ ప్రశ్న వినండి,
"సంధ్య రంగులు సాగితేనేమి, చల్లగాలులు ఆగితేనేమి? కలిసి మెలిసి ఉంటూ, కన్నుళ్ళో నా మనసు గ్రహించుకోలేవా, మరులు తోడుకోలేవా?"
అందుకు ఆ ప్రియుని జవాబు ఇంకా బాగుంది చూడండి,
అవి కన్నులు కాదు, కలల వెన్నెలలు. ఈ వన్నెలకారి చిలిపి తెన్నులవి. నాకేం కావాలో నీకు తెలిసికూడా ఏం తెలియనట్టు నటిస్తున్నావ్ అంటున్నాడు.

ప్రియుని మాటలకి ఆవిడ ఓదార్పుగా ఇలా అంటుంది,
ఊరకే ఎందుకు పంతాలాడుతావు, నీమీద పంచప్రాణాలుపెట్టుకు జీవిస్తున్నాను. అందుకని హద్దుకాదనగలనా? అని ఓదార్చుతుంది.

ఇద్దరు కలిసి ఇలా శుభం పలుకుతున్నారు చివర,
ఎన్నటికీ వాడిపోని చిరునవ్వులతో, నడిచే పువ్వుల్లా ఇద్దరి అనురాగాలతో లోకంలో మనమిద్దరమే ఉన్నట్టు భావిస్తూ కలిసి బ్రతుకుని ఆనందంగా సాగిద్దాం అంటున్నారు.

ఇలాంటీ గీతాలను వింటూ రోజుని మొదలుపెడితే ఆ రోజంతా చాలా పాసిటివ్ గా, active గా గడిచిపోతుంది. 


======================
Lyrics in RTS format
======================
   pallavi 
 

    ataDu :
    vADuka marachedavEla, nanu vEDuka chEsedavEla?
    ninu chUDani dinamu nAkoka yugamu
    neeku telusunu nijamu
    Ame :
    vADuka maruvanu nEnu, ninu vEDuka chEyaga lEnu
    ninu chUDani kshaNamu nAkoka dinamu
    neeku telusunu nijamu

    charaNaM 1
    ataDu :
    saMdhya  raMgula challani gAlula
    madhura rAgamu maMjula gAnamu
    tEne viMdula teeyani kalalu
    marichipOyina vELa?
    ika manakee manugaDa ElA?
    nee aMdamu chUpi DeMdamu vUpi
    ASa rEpedavElA ASa rEpedavElA

    Ame :
    O O O...saMdhya raMgula sAginA, challagAlulu AginA
    kalisi melisi kannulalOna, manasu chUDagalEvA?
    marulu toDagaga lEvA?
 
    charaNaM 2
    ataDu :
    kannulA ivi kalala vennelA,  chinni vannela chilipi tennulA?
    manasu telisee marmamElA?

    Ame :
    iMta toMdara ElA iTu paMtAlADuTa mElA?
    nAkaMdarikannA ASalu unnA haddu kAdanagalanA?
    haddu kAdanagalanA?

    vADani navvula tODa naDayADeDu puvvula jADa
    anurAgamu virisi lOkamu marichi
    Ekamaudamu kalasi Ekamaudamu kalisi
 
rachana : AtrEya
chitraM : peLLi kAnuka
saMgeetaM : E eM rAja
gaLaM : E eM rAja, suSeela
darSakatvaM : Sreedhar

====================================