07 ఏప్రిల్ 2014

పాత సూత్రంలో కొత్త ముడులు పడవా?

"జీవితం వృత్తంలాంటిది, మరి ముగిసినచోట మళ్ళీ మొదలయ్యేనా?"
అభిప్రాయభేదాలతో విడిపోయాయి ఆ జంట పక్షులు. ఒంటరితనాన్ని మోసుకుంటూ ఆలోచనల ఆకాశంలో ఎగురుతున్నారు. వియోగంలోని బాధ భేదాలను క్షమించమని బ్రతిమాలుతుంది. "శహన"లో ఈ అందమైన అరవ సాహిత్యాన్ని ఆస్వాదించండి.


https://www.youtube.com/watch?v=eZa4H7EUF5Y - Tamil Version (Vairamuthu Lyrics)
https://www.youtube.com/watch?v=5aP2cjg-9FQ -  Telugu version (AM Ratnam Lyrics)

సాహిత్యం : వైరముత్తు  
Here is my loose translation of original lyrics
అతడు :
ప్రియా కుశలమా
నీ కోపాలు కుశలమా
కంటిపాప కుశలమా
కంటనీరు కుశలమా

బుగ్గలు రెండూ కుశలమా
వాటిపై నా చివరి ముద్దులు కుశలమా
నీ పానుపు కుశలమా
(పరుపైన) ఒక్క తలగడా కుశలమా
ఆమె :
ప్రియా కుశలమా
నీ తాపాలు కుశలమా
సఖుడా కుశలమా
నీ ఒంటరితనం కుశలమా
ఇల్లు వాకిలి కుశలమా
ఇంటితోట కుశలమా
పువ్వులన్నీ కుశలమా
నీ అబద్ధాలు కుశలమా
కిటికీ చువ్వలకంటుకున్న
నా కన్నీటిచుక్కలు కుశలమా
నీ ఇంటి మండువాలో వినిపించే
నా పట్టీల సవ్వడి కుశలమా

అతడు :
ప్రియా నిన్ను విడాను
నా చిత్తం చెడిపోయాను
వెలుగులో ఏడిస్తే నామోషీయని
దీపాలు ఆపేసి ఏడ్చాను

ఆమె :
ప్రియా నిన్ను ద్వేషించి
నా తెలివితేటలను తగలబెట్టాను
బంధం విలువ వియోగంలో గుర్తించి
సగంప్రాణం అయ్యాను
అతడు :
పాత దండల్లో కొత్తపువ్వులు పూయవా?

ఆమె :
పాత సూత్రంలో కొత్త ముడులు పడవా?
అతడు :
జీవితం వృత్తంలాంటిదైతే
ముగిసినచోట మళ్ళీ మొదలవ్వదా?

------------------
గాయకులు : శ్రీనివాస్, సాధనా సర్గం
సంగీతం : AR Rahman (రహ్మాన్)
చిత్రం : పార్తాలే పరవశం ( తెలుగులో : పరవశం)
డైరెక్టర్ : K.Balachander

--------------------
Tag Words : Tamil Lyrics - Telugu translation, anbe sugama song, cheliyA kuSalamA, చెలియా కుశలమా, పరవశం, పార్తాలే పరవశం, parthale paravasam