28 జనవరి 2013

నువ్విచ్చిన పుస్తకం

కొత్త పుస్తకం వాకన్నా, నువ్వు చదివిచ్చిన పుస్తకంలోనిరిమళం అపురూపం నాకు!

4 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

అదృష్టవంతులు!

Indian Minerva చెప్పారు...

Good one. Will quote this liberally. :D

Manasa Chatrathi చెప్పారు...

How did I miss this? :))

అజ్ఞాత చెప్పారు...

chala bagundi bhaski..